Om STS

Om STS Totalentreprenad AB


STS Totalentreprenad AB är ett byggföretag med lång erfarenhet och gedigna kunskaper

Vi utför renovering, nybyggnation samt ombyggnation i Stockholmsområdet och Mälardalen.

Vi arbetar både för privat personer och  åt större företag samt BRF , men åtar oss även hela projekt där vi i
egen regi jobbar utifrån projekterade handlingar fram till en färdig slutprodukt. Vår målsättning är att finna
fullständiga och långsiktiga lösningar åt våra kunder.

Tack vare ständig kunskapsutveckling samt investeringar i utrustning, kan vi hålla en god kvalité på utfört
arbete samt hålla den angivna tidplanen. Vi arbetar enligt alla nödvändiga certifikat i enlighet med branschpraxis.

Våra värderingar gör det naturligt för oss att fokusera på ERA behov, krav och önskemål, samtidigt som vi
genomför våra arbeten på ett tids och kostnadseffektivt sätt. Vi håller oss öppna för nyheter och förbättringar
i likväl produkter som i arbetssätt.

Vi är medvetna om vårt ansvar gentemot våra anställda och våra beställare, därför skall vi alltid arbeta systematiskt för att kartlägga risk för olyckor samt vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra dem från att uppstå. Vi vill även skapa en så god arbetsmiljö som möjligt för allas trivsel.

Referenser

Vi har anlitat STS Totalentreprenad i samband med byte av altanfönster i vår villa. Arbetet utfördes proffsigt, inom givna tids- och kostnadsramar och med stor respekt för våra önskemål. En trevlig inställning, tider som passas och hålls samt proffsigt utförande gör att vi med 100 % tillförsikt kan rekommendera detta företag för andra husägare. Stort tack för ett bra jobb!

- Christopher, Tyresö

STS Totalentreprenad har anlitats att utföra ett antal snickeri och gipsarbeten som underentreprenör i en kontorsmiljö där Skanska var generalentreprenör. Från början till slut, har arbetet skötts fackmässigt till överenskommet pris. Professionella yrkesmän, bra säkerhetstänk och engagemang gör att denna entreprenör kommer vi att vilja anlita även i framtiden.

- Skanska, Stockholm

Företaget LPT Construction AB har under lång tid anlitat STS Totalentreprenad AB som underentreprenör för arbeten inom betong, ställningsbyggande, stambyte mm. Vi är mycket nöjda med genomförandet av dessa arbeten, då kvalitén är mycket hög och tidplanen hålls till 100 %. STS Totalentreprenad AB är mycket flexibla och tillförlitliga.

- Lars Lindgren

STS Totalentreprenad AB är ett företag som jag har haft mycket glädje av under de sista åren. De är mycket ambitiösa, arbetssamma och noggranna samt mycket lätta att ha att göra med. Dessutom, och kanske framför allt, så har de kunnig personal inom företaget. Duktiga snickare, plattsättare, målare, Jag vill därför rekommendera STS Totalentreprenad AB till er som söker ett bra byggföretag.

- Hans Fredriksson

Partners